Najczęściej zadawane pytania SDN

Czas trwania Spotkań dla Narzeczonych(SDN)?

Pięć spotkań, każde spotkanie trwa około 3 godziny.

Uzyskiwane zaświadczenia o ukończeniu katechezy w ramach przygotowania do małżeństwa?

Ze względu na dialogowy charakter przeprowadzanych zajęć zaświadczenie jest ważne jedynie dla pary, która wspólnie ukończyła Spotkania dla narzeczonych. . Zaświadczenie nie obejmuje spotkań z doradcą życia rodzinnego.

Koszt?

 

Kwota na pokrycie kosztów organizacji Spotkań wynosi 160 zł za osobę. Koszty zawierają wydruki, teczki, długopisy, kawę i herbatę ze słodkościami, lekcję tańca oraz koszty organizacyjne.

Wpłata dokonywana jest na konto którego właścicielem jest:

Diecezja Pelplińska Zespół Dobry Początek

83-130 Pelplin ul Ks. Biskupa K. Dominika 11, numer konta zostaje przesłany w mailu potwierdzającym wypełnienie formularza zgłoszeniowego.


Noclegi?

Organizatorzy nie zapewniają noclegów dla dojeżdżających.

Kiedy następuje wpisanie na listę uczestników?

Po zaksięgowaniu wpłaty. 

Zwrot dokonanej opłaty?

Informujemy, że wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa zostanie ona spożytkowana na pokrycie kosztów organizacyjnych. 

Jak skontaktować się z osobą prowadzącą Spotkania dla Narzeczonych?

Dane kontaktowe znajdują się na plakacie zapowiadającym SDN.

Co się dzieje, jeżeli ktoś nie może uczestniczyć w całości zajęć SDN ?

Para narzeczonych nie może otrzymać zaświadczenia o ukończeniu Katechezy dla narzeczonych. 

Czy może uczestniczyć tylko jedna osoba z pary narzeczonych?

Ze względu na dialogowy charakter prowadzonych zajęć jest to niemożliwe. 

Kto prowadzi SDN?

Diecezjalny Zespół Dobry Początek” powołany przez Biskupa Diecezjalnego dnia 25 03 2014.

Czy zajęcia obejmują spotkania z Doradcą Życia Rodzinnego?

Nie, odbywają się one indywidualnie w parafii gdzie narzeczeni będą przyjmować sakrament małżeństwa lub w sąsiedniej. Więcej informacji i kontakt do doradcy życia rodzinnego w diecezji pelplińskiej można znaleźć: https://rodzinydiecezjipelplinskiej.pl/doradcy-zycia-rodzinnego/.

Czy na SDN można przyjechać z dzieckiem?

Ze względu na intensywny charakter pracy narzeczonych jest to dużym utrudnieniem i nie jest wskazane.