Najczęściej zadawane pytania WDN

Czas trwania Weekendu Dla Narzeczonych(WDN)?

rozpoczęcie piątek g.18.00 – 21.00 sobota g. 8.30- 21.00, niedziela g. 8.30- 14.00

Uzyskiwane zaświadczenia o ukończeniu katechezy w ramach przygotowania do małżeństwa?

Ze względu na dialogowy charakter przeprowadzanych zajęć zaświadczenie jest ważne jedynie dla pary, która wspólnie ukończyła Weekend dla narzeczonych. Zaświadczenie nie obejmuje spotkań z doradcą życia rodzinnego.

Koszt?

Opłata za rekolekcje wynosi 160 zł za osobę. Cena zawiera obiad (sobota) kawę i herbatę (sobota i niedziela),lekcję tańca oraz koszty organizacyjne.

Opłata dokonywana jest na konto którego właścicielem jest:

Diecezja Pelplińska Zespół Dobry Początek

83-130 Pelplin ul Ks. Biskupa K. Dominika 11, numer konta zostaje przesłany w mailu potwierdzającym wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Noclegi?

Organizatorzy nie zapewniają noclegów dla dojeżdżających. 

Kiedy następuje wpisanie na listę uczestników? 

Po zaksięgowaniu wpłaty.

Zwrot dokonanej opłaty? 

Informujemy, że wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Zostanie ona spożytkowana na pokrycie kosztów organizacyjnych. 

Jak skontaktować się z osobą prowadzącą dany weekend? 

Dane kontaktowe znajdują się na plakacie zapowiadającym WDN.

Co się dzieje, jeżeli ktoś nie może uczestniczyć w całości zajęć WDN ? 

Nie może otrzymać zaświadczenia o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego.

Czy może uczestniczyć tylko jedna osoba z pary narzeczonych? 

Ze względu na dialogowy charakter prowadzonych zajęć jest to niemożliwe.

Kto prowadzi WDN? 

Diecezjalny Zespół Dobry Początek” powołany przez Biskupa Diecezjalnego dnia 25 03 2014.

Czy zajęcia obejmują spotkania z Doradcą życia Rodzinnego? 

Nie, odbywają się one indywidualnie w parafii gdzie narzeczeni będą przyjmować sakrament małżeństwa.

Czy na WDN można przyjechać z dzieckiem?

Ze względu na intensywny charakter pracy narzeczonych jest to dużym utrudnieniem i nie jest wskazane.